Heeft u een klacht?

Vindt u dat u verkeerd of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld bent? Maak uw onvrede tijdig kenbaar. Daarvoor heeft u verschillende mogelijkheden.

U kunt direct ons klachtenformulier invullen.

Praat met uw behandelaar

Geef duidelijk aan dat u een probleem/klacht heeft. Vraag om een verhelderend gesprek met uw behandelaar. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing.

Komt u er met uw behandelaar niet uit?

Dan kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Bel hiervoor 0900 20 25 012 (€0,15 p/m). De TIP-medewerker kan u verder adviseren.

Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van tandartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Het TIP raadt soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen.

KNMT-klachtenregeling

Legt u op advies van het TIP uw klacht aan het KNMT voor? De KNMT-klachtenregeling kent 2 mogelijkheden:

  • Een bemiddelende rol spelen
  • Overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak

Beide vormen zijn kosteloos. Op de website van het KNMT vindt u meer informatie over de klachtenregeling.

Na verwerking van uw inschrijving zal de balie-assistente u een afspraak geven voor een intakegesprek. Bij uw eerste afspraak verzoeken wij u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspas mee te brengen. Daarnaast wordt u verzocht een gezondheidsvragenlijst en medicijngebruik in te vullen.

Indien u overstapt van praktijk, dan verzoeken wij u vriendelijk de behandelgegevens en/of foto’s van uw vorige tandarts naar ons toe te laten sturen. Dit kan middels de post of per mail naar info@tzcstreekhof.nl